C-Africa Tours

TESTIMONIALS


Testimonial | Single post

Posted on 12/17/2013 by in

TESTIMONIALS


{{testimonial.title}}

Posted on {{testimonial.created_at | date: '%m/%d/%Y'}} by {{testimonial.meta1}} in {{testimonial.place.short_title}}
{% if testimonial.primary_media.type == 'photo' %}
{% elsif testimonial.primary_media.type == 'video' %}
{{testimonial.primary_media.html}}
{% endif %}
{{testimonial.content}}
{% partial lead_form %} {% partial blogs_block %}

Where do you want to go?